Hyresvillkor

1. Hyresavtal

1.1 Avtalet är bindande då hyresvärden bekräftat bokningen och hyresgästen inom avtalad tid betalat fullt hyresbelopp.

2. Betalning

2.1 När bokningsförfrågan är godkänd skall fullt hyresbelopp betalas inom 2 bankdagar för att behålla bibehållen bokning.

2.2 Avgift för eventuella tilläggstjänster, beställda av hyresgästen, tillkommer enligt överenskommelse som görs i förväg och betalas i samband med slutbetalningen.

 
3. Avbeställning

3.1 Om ej full betalning inkommit enligt ovanstående tidsplan kommer detta att betraktas som en avbeställning, och huset kommer att erbjudas till andra intressenter.

3.2 Avbokning 30+ dagar före incheckningsdag återbetalas 100% av hyresbeloppet. 

3.3 Avbokning 29-14 dagar före incheckningsdag återbetalas 50% av hyresbeloppet.

3.4 Avbokning 13-0 dagar före incheckningsdag återbetalas 0% av hyresbeloppet.

 
4. Villkor

4.1 Den som hyr skall vara minst 25 år. Lilla Dalbo är för vuxna, har ni barn är de 16+ år. 

4.2 Hyresvärden kan ej göras ansvarig för att restaurang eller andra inrättningar är stängda. Ej heller för pandemi, olyckshändelser, stölder, strömavbrott, buller, insekter etc som ligger utanför hyresvärdens kontroll.

4.3 Utfästelser av hyresvärden skall vara inkluderade i bokningsbekräftelsen för att kunna åberopas. Hyresvärden friskriver sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om hyresvärdens åtaganden ej alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av:

 • krig eller upplopp
 • pandemi
 • arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, vattenskada, explosion
 • ingrepp av offentlig myndighet
 • annat hinder utanför hyresvärdens kontroll.

4.4 I det fall hyresvärden måste frånträda avtalet skall hyresvärden underrätta hyresgästen snarast och skyndsamt verka för att erbjuda ett objekt som är av likvärdig kvalitet, med undantag för ovan angivna situationer. Om hyresgästen godtar ett sämre ersättningsalternativ har denne rätt till skälig ersättning för prisskillnaden. Om hyresgästen avstår från rätten till ett ersättningsobjekt eller kan ett sådant objekt ej erbjudas, skall hyresvärden utan dröjsmål återbetala hyresbeloppet. Därefter har parterna inga förpliktelser mot varandra.

4.5 Hyresgästen äger ej rätt att erhålla nedsättning av hyra för tid varunder hyresvärden låter verkställa arbete för sedvanligt underhåll av hyresobjektet eller fastigheten. Arbetet skall dock utföras utan onödig tidsutdräkt.

4.6 Hyresgästen förbinder sig under uthyrningsperioden att väl vårda hyresobjektet och vad som hör till detta samt vid dess nyttjande iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Vid skada på fastigheten, dess byggnader och fastighetstillbehör, samt lös egendom, ska hyresgästen ersätta skadan fullt ut.

Hyresgästen förbinder sig:

 • att noggrant följa de ordningsregler som gäller för hyresobjektet, samt att ej störa allmän ordning eller grannar.
 • att följa eventuella eldningsförbud och rekommendationer som gäller för ön.
 • att ansvara för kostnader i samband med eventuell skadegörelse på husen och dess inventarier.
 • att omedelbart rapportera eventuell skadegörelse till hyresvärden.
 • att ej utan hyresvärdens särskilda skriftliga tillstånd upplåta hyresobjektet till annan.
 • att ej utan hyresvärdens särskilda skriftliga tillstånd låta fler antal personer än i bokad bekräftelse övernatta i hyresobjektet.
 • att ej utan hyresvärdens särskilda skriftliga tillstånd hålla husdjur i hyresobjektet.
 • att låta hyresvärdens platsombud/städpersonal få tillträde till hyresobjektet under hyrestiden för översyn.

Rökning är ej tillåten.

 
5. Städning

5.1 Det åligger hyresgästen att väl vårda och städa hyresobjektet under hyrestiden.

5.2 Det åligger hyresgästen att slänga sopor, färska matvaror innan avresa.

5.3 Det åligger hyresgästen att ha diskat kastruller, tallrikar bestick mm, samt att tömma diskmaskinen före avresa.

5.4 Slutstädning av husen utförs av extern städfirma. Denna tjänst kan ej förhandlas bort och ingår i avgiften.

 
6. Husens utrustning

6.1 Husen hyrs ut fullt möblerade och har fullt utrustat kök och badrum. Hyresvärden ansvarar ej för gästernas tillhörigheter under vistelsen, se därför till att ni har en gällande lösöreförsäkring (ingår normalt i er hemförsäkring).

6.2 När ni hyr Lilla Dalbo ingår sänglinne, duschhandduk och liten handduk.

 
7. Nycklar

7.1 Ni får en nyckel vid incheckning. På motsvarande sätt lämnar ni nyckeln vid avresa till vår representant på plats, eller enligt överenskommelse.

7.2 Kostnader i samband med borttappad nyckel debiteras hyresgästen.

 
8. Reklamation/avvikelser

8.1 Om det uppstår fel eller hyresgästen upplever avvikelser i hyresobjektet skall detta omgående rapporteras till hyresvärden.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Boka boende